NWO

 

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (N.W.O), stimuleert wetenschappelijk onderzoek aan Nederlandse universiteiten. Naast het bevorderen van de wetenschap in Nederland zet NWO zich in voor wetenschappelijke samenwerking op internationaal niveau met nadruk op samenwerking binnen Europa. Een van de internationale projecten is DUBBLE bij de ESRF in Grenoble. NWO heeft een aandeel van 75% in de bouw en exploitatie van deze faciliteit voor onderzoek met behulp van synchotron-straling. De overige 25 % neemt FWO-Vlaanderen voor zijn rekening.

 


 

The Dutch Organization for Scientific Research (NWO) promotes scientific research at Dutch universities. Besides the promotion of science in the Netherlands, the NWO is involved in scientific cooperation at international level with emphasis on cooperation within Europe. One of its international projects is DUBBLE at the ESRF in Grenoble. NWO has a 75% share in the construction and operation of this facility for research using synchrotron radiation. The remaining 25% is contributed by and used on behalf of the FWO-Flanders.